يادگيري هوشيار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف اين كتاب نقد مباني تثبيت شده نظام‌هاي آموزشي معاصر و ارائه پيشنهاداتي براي يك نظام آموزشي نوين است. لانگر با نقد مقوله‌هايي از قبيل توجه متمركز، فراموش كردن مطالب، حفظ كردن طوطي‌وار انواع داده‌ها و تاكيد بر وجود پاسخ‌هاي درست و غلط كار خود را آغاز مي‌كند. او با استفاده از ذخيره خيال‌‌انگيز اسطوره‌ها، قصه‌هاي قومي و قصه‌هاي پريان نشان مي دهد كه تكيه كردن بر اين اصول و مباني تثبيت‌شده در نظام‌هاي آموزشي معاصر، دشمن هرگونه خلاقيت، نوآوري و شكوفايي استعداد‌ها خواهد بود. اين اصول خشك و جامد، يادگيري ما را مختل مي‌كنند، خلاقيت‌مان را مي‌خشكانند، و اعتماد به نفس‌مان را متزلزل مي كنند. نظام پيشنهادي لانگر بر اصولي از قبيل خلاق بودن، از چشم‌اندازهاي متعدد به قضايا نگاه كردن، و باز بودن در مقابل آراء و افكار تازه است. اين كتاب در وهله‌ اول براي آموزگاران، دانشجويان تعليم و تربيت و روان‌شناسي و ساير علاقمندان به حوزه آموزش ارزشمند و جذاب است.

قیمت محصول:

29,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما