خانواده‌درماني (100 نكته 100 تكنيك)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر، نظريه‌هاي مهم بنيادي و تكنيك‌هاي خانواده‌درماني را تشريح كرده و سعي نموده توازني در هر دو مفهوم عملي و نظري برقرار سازد. اين كتاب، منبع بسيار با ارزشي براي روان‌درمانگران و مشاوران در كار و آموزش است و علاوه بر خانواده‌درمانگران، براي ديگر متخصصان بهداشت روان كه با خانواده كار مي‌كنند (متخصصان در بخش خدمات انساني، مددكاران اجتماعي، روانشناسان، روان‌درمانگران و مشاوران سازماني) نيز جذاب خواهد بود. كتاب در بخش‌هاي 2، 10، 11 بيشتر به مباحث نظري پرداخته، و در بخش‌هاي 3، 4، 5 هسته مهارت‌هاي خانواده‌درماني را در برگرفته است. بخش 6 تكنيك‌هاي ويژه‌اي را كه بنيان آن‌ها در شاخه و مكاتب خاص خانواده‌درماني است تشريح مي‌كند، و در بخش‌هاي 8، 9، به سبب اين‌كه خانواده‌درماني مهارتي است مربوط به امور درماني، بر نكات مرتبط به خود درمانگر و مشكلات پيش رو در خانواده‌درماني تمركز كرده است. مارك ريوت، پزشك باليني، خانواده درمانگر و مربي ارشد و مدير آموزش خانواده‌درماني در دانشگاه بريستول است. او در حال حاضر سردبير مجله خانواده‌درماني است.

80,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما