خانواده‌درماني (نظريه‌ها مفاهيم و روش‌ها)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

انتخاب بين عمل و دست‌زدن به مداخله از يك سو، و معنا و گقتگو از سوي ديگر، يكي از پرسش‌هايي است كه امروزه اين حوزه علمي با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. سوال‌هايي ديگري هم وجود دارند. آيا مدل‌هاي مفيدي از ماهيت انسان و خانواده‌هايي كه به وظايف خود عمل مي‌كنند، وجود دارد يا به هر موقعيتي بايد به طريقه‌اي نوين پاسخ داد؟ آيا هنجارهاي رفتار انسان و كاركردهاي خانواده جهاني هستند يا ساخته و پرداخته تنگناهاي فرهنگ و سياست و بينش هستند؟ چگونه متخصص مي‌شويم؟ چگونه آنچه را مي‌دانيم آموخته‌ايم؟ اگر متخصص شويم، آيا حوزه‌هايي را مي‌آفرينيم كه بعدها كشف شوند؟ آيا مي‌توانيم بر انسان‌ها تاثير بگذاريم؟ ممكن است بر آنها تاثير نگذاريم؟ چگونه مي‌فهميم كه ما صرفا عناصر تحت كنترل اجتماع نيستيم؟ از كجا بفهميم كه آيا اساسا كاري را تمام مي‌كنيم؟ آيا حق داريم كه تنوع را محدود كنيم و چگونه بودن را به ديگران تحميل كنيم؟ آيا سوالات بهتر از عبارات هستند؟ اين سوال‌ها و پيشينه غني و درمان معاصر در حوزه خانواده‌درماني به طور جالبي در كتاب خانواده‌درماني: مفاهيم و روش‌ها مورد جستار و بررسي قرار گرفته‌اند. اين كتاب راهنمايي كامل و پرمغز، منصفانه و متعادل در مورد ايده‌ها و فنوني است كه حوزه خانواده‌درماني را اين چنين مهيج كرده است. دكتر نيكولز توانسته است بدون تطويل كلام، جامع بحث كند. شايد رمز اين كنار طرز نوشتار او است كه خواننده را جلب مي‌كند، يا شايد در اين كتاب كه از گمگشتگي در انتزاع پرهيز كرده و توجه خود را همواره به كار باليني معطوف نگه داشته است. به هر صورت اين كتاب ارزشمند مرزهاي استانداردهاي خوب باري يك كتاب مقدماتي و راهنماي عملي در خانواده‌درماني را در نورديده است.

320,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما