خانواده‌درماني (تاريخچه نظريه كاربردها)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

از زمان چاپ اول ترجمه نخست اين كتاب در دهه 1380 ه.ش تا انتشار چاپ ترجمه حاضر قريب به دو دهه مي‌گذرد و در اين رهگذر شاهد تغييرات محتوايي و ساختاري چشم‌گير در متن آن هستيم. اگر آن زمان چاپ اين اثر فاخر به منزله يك اثر جامع و كم بديل در عرصه خانواد‌ه‌درماني وجه مميزه آن به شمار مي‌رفت امروز، با انتشار كتاب‌هاي متعدد در اين زمينه، ديگر وجه بارز آن نه پيش‌گام بودن نسخه فارسي آن، بلكه ويرايش متني ژرف و فراخور تامل در متن جديد كتاب است. از اين روي كتاب حاضر، متني نوين و شايسته مطالعه است. اميد دارم رهپويان مشتاق حوزه مشاوره خانواده و خانواده‌درماني از چاپ اثر جديد از نظر محتوا اغنا شوند و در معرفي آن به مشاوران همتاي خود كوشا باشند.

260,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما