نمادهاي اسطوره‌اي و روانشناسي زنان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نمادهاي اسطوره‌اي، نخستين پديدآورندگانند و در همان حال سرمشق و الگوي همه فعاليت‌هاي بشري از قبيل زناشويي، تغذيه، توليد، جنگ، احساس، عاطفه و حس زيباشناختي و ... به همين دليل انسان باستاني از شخصيت‌هاي اسطوره‌اي الگوبرداري كرده و آنان را سرمشق زندگي خود قرار مي‌داد. از همين‌جا انسان امروزي ميراث‌دار ذهني نيكان خود مي‌شود و بخشي از اين شخصيت‌هاي اسطوره‌اي را به صورت ((الگوي دل‌خواه)) در ناآگاه روان جاي مي‌دهد و شخصيت خود را بر مبناي آن، سمت و سو مي‌بخشد. شناخت ((خدابانوان)) موجب درك زنان از خود و نيز روابطشان با مردان و زنان ديگر، والدين و فرزندان مي‌شود. اين شناخت براي مردان نيز سودمند است. مرداني كه مي‌خواهند درك بهتري از زنان داشته باشند مي‌توانند با استفاده از الگوهاي ((خدابانوان)) به وجود نمونه‌هاي مختلف زنان و نيز نحوه انتظارات خويش از آن‌ها پي ببرند.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما