كليدهاي آموختن به كودكان درباره خدا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب دربردارندة پيشنهاداتي براي كلية والدين، صرف نظر از هر دين و عقيده‌اي كه دارند، مي‌باشد تا با استفاده از آنها بتوانند با سؤالات غيرقابل اجتناب فرزندشان دربارة خدا و مسائل مذهبي برخورد شايسته‌اي نمايند. سؤالاتي از قبيل اينكه ما از كجا آمده‌ايم؟ خدا كيست؟ پس از مرگ بر ما چه خواهد گذشت؟ پس چرا خدا بدي‌ها را از بين نمي‌برد؟ و ... . نويسندة كتاب به معرفي راه‌هاي مختلفي مي‌پردازد كه كودكان براي شناخت خدا طي مي‌كنند. علاوه بر آن، مراحل مختلف ايمان از دوران كودكي تا بلوغ نيز معرفي شده است.

قیمت محصول:

24,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما