رازهايي درباره زندگي كه هر فردي بايد بداند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب حاوي ده راز يا ده اصل و قاعدة اصلي دربارة زندگي است. اين اصول و قواعد اساسي و زيربنايي و در عين حال جهاني، كه هزاران سال پيش در تمامي آيين‌هاي فلسفي و معنوي دنيا تدريس شده‌اند، درك و نگرش خاصي به ما مي‌دهند كه به كمك آن مي‌توانيم تغييري اساسي در زندگي‌مان به وجود آوريم. اين رازها راه رسيدن به صلح و آرامش دروني و نيز رضايت احساسي و عاطفي را نشان مي‌دهند.

قیمت محصول:

49,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: