نيهيليسم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نيهيليسم با كساني كه آن را بد مي‌پندارند سازش مي‌كند اما كساني را كه مي‌خواهند از چنگ آن بگريزند آشفته مي‌سازد. نولن گرتز، چالش روبرو شدن با نيهيليسم را چون مبارزه‌اي مستمر به نمايش مي‌گذارد كه وارسته‌ترين دينداران را نيز از آن گريزي نيست. در واقع پرهيزگاري و تمام ارزش‌هاي والايي كه احساس رهايي از بند نيهيليسم را ايجاد مي‌كنند، صرفا حضور آن را نمايان مي‌كنند. ابزارهايي كه تصور مي‌كنيم براي نبرد با نيهيليسم به آنها نياز داريم – اميدواري، آرمان‌گرايي و خوشبيني – فقط حيطه‌ي دسترسي آن را گسترش مي‌دهند. اگر اين كتاب بي‌هيچ پوزشي نوشته شده، به اين دليل است كه براي انجام آن كسي بالاتر و بهتر از نويسنده‌ي آن نبوده است.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما