ماجراهاي 1 مشاهده‌گر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر، حاصل حدود يك قرن تجربيات صاحب‌نظر بزرگ مديريت، پيتر دراكر مي‌باشد كه به قلم خود وي به رشته تحرير درآمده است. وي در توصيف كتاب چنين مي‌نويسد: من يك داستان‌نويس و به‌ طور قطع يك داستان‌نويس بزرگ نيستم، ولي هيچ‌كس ديگر تاكنون به فكر ارائه چنين كتابي نيافتاده است، كتابي كه تصوير تجارب نويسنده را در سال‌هاي حياتي بين دو جنگ به خوبي ارائه دهد كه كليه كيفيات و جنبه‌هاي انساني، عاطفي و ذهني آن دوران را به خواننده منتقل كند. من همواره با جستجو و مشاهده‌ كردن اجراي كارها، چيز ياد مي‌گيرم. ناگهان فهميدم روش صحيح يادگيري براي من مشاهده‌ كردن و جستجوي كارهاي نتيجه‌بخش كساني بود كه آن كارها را انجام مي‌دادند و لذا شايد بتوان عنوان ارائه‌ شده به اين كتاب توسط ناشر را بهترين توصيف براي آن تلقي كرد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما