راهبردها و نظريه‌هاي مذاكره


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تجارت جهاني كالا و خدمات از دو جنبه مهم اهميت دارد. اول، اقتصادها از طريق تجارت نيازهاي يكديگر را با حداقل هرينه براي طرفين تامين مي‌كنند. از اين منظر با توجه به «مزيت‌هاي نسبي» مختلفي كه در كشورها وجود دارد، تقسيم كار بين‌المللي بهترين راه براي دسترسي به رفاه و رشد اقتصادي بيشتر است. دوم و مهم‌تر آن‌كه، اقتصادها از طريق تجارت كالا و خدمات، با فناوري‌هاي نوين آشنا مي‌شوند. از اين منظر تجارت جهاني شاهراه يادگيري است. در واقع، اقتصادها با روي آوردن به تجارت، سياست بازتري را دنبال مي‌كنند كه اجازه تبادل اطلاعات و انتقال و جذب دانش علمي و فني موجود در پيشروترين مرزهاي جهان را به آن‌ها مي‌دهد.

قیمت محصول:

65,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: