بينديشيد و ثروتمند شويد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب يك راهنماست كه چگونگي دستيابي به هدف را توضيح مي‌دهد. كتابي خوديار است. در اين كتاب با اعجاز هدايت خويشتن، برنامه‌ريزي سازمان‌يافته، تلقين به خود، نقش همكاران و تحليل خويشتن و سرانجام برنامه‌اي براي ارائة خدمات شخصي، با توجه به تجربة مردان نامي كه با استعانت از توصيه‌هاي اين كتاب به ثروت رسيده‌اند آشنا مي‌شويد.

قیمت محصول:

49,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما