بينديشيد و ثروتمند شويد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اساسا افكار ما بسيار قدرتمند هستند، مخصوصا هنگامي كه با اهدافي معين، ايستادگي و اشتياقي سوزان براي ثروتمند شدن يا رسيدن به اهداف ديگر همراه شوند. براي رسيدن به هدف‌ها و به انجام رساندن روياهاي خود، تنها لازم است بفهميد چه مي‌خواهيد و تا زماني كه به آن جامه‌ي عمل بپوشانيد، بااراده، پاي خواسته‌ي خود بايستيد. براي رسيدن به سر منزل مقصود، داشتن پول، تحصيلات يا قدرت نفوذ لازم نيست، تنها چيزي كه اهميت دارد اين است كه ابتكار، اعتقاد و اراده‌ي مورد نياز براي رسيدن به هدف را داشته باشيد.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما