بينديشيد و ثروتمند شويد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«بينديشيد و ثروتمند شويد» را مي‌توان سرچشمه‌ي تمام انديشه‌هايي دانست كه امروز در سراسر جهان براي رسيدن به موفقيت و تحقق روياها تجويز مي‌شوند. ناپلئون هيل بيش از دو دهه از زندگي و جواني خود را صرف اين تحقيق گرانبار كرد و با اين دورخيز بيش از دو دهه‌اي براي تحقيق در مورد منطق اين كتاب، چنين شاهكاري خلق مي‌شود كه در عصر غوغاي تكنولوژي و زير و رو شدن سبك زندگي، همچنان سرآمد است و در فهرست پرفروش‌هاي اين حوزه در رتبه‌ي اولي مي‌درخشد و به نظر مي‌رسد كه اين درخشش بالا مرتبه همچنان از پس سال‌هاي متمادي ادامه داشته باشد. پيشنهاد من اين است كه اين كتاب را چند باره بخوانيد و صحت اجراي آن را در زندگي امروز و فرداي‌تان با دقتي متفاوت جويا شويد، تا نتايج بي‌نظيرش را در تحقق روياهاي‌تان به نظاره بنشينيد. در اين راه، بهترين‌‌ها را براي‌تان آرزومنديم.

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما