شفادهنده زخمي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

همۀ ما از جهتي مراقبت‌كننده هستيم: والدين هنگامي كه فرزندانشان در حال رشد هستند، فرزندان وقتي والدينشان سالمند مي‌‌شوند، اعضاي خانوادۀ كساني كه معلوليت جسمي و ذهني دارند، معلمان، رهبران جامعه، رهبران مذهبي، مأموران مجري قانون، پاسخ‌دهندگان تماس‌‌هاي اورژانسي و بسياري از قهرمانان ناپيداي ديگر در خط مقدم كه مثل چسب خانواده‌ها و جامعه‌شان را در كنار هم نگه مي‌دارند. ما نقش‌هاي متعددي مي‌‌پذيريم و در موقعيت‌‌ها و سمت‌هاي مختلفي خدمت مي‌‌كنيم. استرس ما در يك نقش ممكن است استرس نقش‌‌هاي ديگرمان را تشديد كند يا توسط آن‌ها تشديد شود. لازم است از همۀ مراقبت‌‌كنندگان تجليل و تقدير شود. اگرچه تمركز اين كتاب ‌روي مراقبت‌‌كنندگان سيستم خدمات درماني است، نكات، ابزارها و مهارت‌هايي كه در اينجا مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند احتمالاً براي همۀ مراقبت‌كنندگان، صرف‌نظر از پيشينۀ حرفه‌اي‌شان، مفيد خواهد بود.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما