روانكاوي براي همه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگرچه فرويد مطالب پيچيده روانكاوي را در اين كتاب بيان كرده، ولي از آنجا كه شيوه پرسش و پاسخ را در پيش گرفته و برخي توضيحات از طريق پرسش طرح شده است، مطالب، مفهوم‌تر و قابل درك است و خواننده وقتي كتاب را به پايان مي‌رساند، درباره روانكاوي و ريشه‌هاي آن بسيار مي‌داند. ولي در هر حال هر انساني داراي حيات ذهني مي‌باشد. به همين جهت هركس خود را يك روان‌شناس مي‌داند. در روانكاوي كه هنر تفسيرگويي و تعبير كردن است، مطالب زيادي وجود دارد كه مانند ساير عرصه‌هاي مطالعاتي مي‌توان آموخت.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما