سناريوها براي كسب موفقيت (تبديل ادراك به اقدام)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

تفكر سناريويي آزمون زمان و رويكردي جهت سازمان‌دهي تفكر درباره آينده است كه براساسفرايندي تكرارپذي و قابل استفاده در قلمرو راهبردسازي، از سياست عمومي جهاني بلند مدت تا آغاز كارآفريانه طرح يك كسب و كار است.

20,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما