سامورايي مهربان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كتاب حاضر، ده عرف و مباني رفتاري را كه يك سامورايي مهربان، زندگي خود را بر آن بنا كرده را بر مي‌شماريم. اين مباني عبارتند از: تعهد، مسئوليت فردي، همياري و كمك، تمركز، صداقت و درستكاري، شهرت و افتخار،‌ اعتماد و اطمينان، فراواني (ثروت)، بي‌باكي و تهور، و شناخت و آگاهي. اين خصلت‌ها شخص را به يك جنگجوي ماهر در ميدان جنگ و همچنين يك مبارز و آفريننده بدل خواهد كرد. هر كدام از اين خصلت‌ها، با جزئيات كامل شرح داده شده‌اند. اما اكنون و در اينجا قصد ندارم تا شما را خسته كنم. سپس اين‌ها بايد به عنوان يك رژيم روزانه تمرين شوند تا در نهايت به عادت تبديل شوند.

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما