هاتايوگا پراديپيكا (نوري بر هاتايوگا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سواتماراما در هاتايوگا پراديپيكا سخني از كنترل خويش و نظم به ميان نمي‌آورد و با اين گفته شروع مي‌كند كه شما بايد ابتدا كل بدن را خالص كنيد، معده، روده‌ها، سيستم اعصاب و ديگر سيستم‌ها را. يعني بايد ابتدا تمرينات نظافتي و پس از آن، آسانا و پراناياما را انجان دهيد. خودكنترلي و خودنظمي بايد از بدن شروع شود و اين خيلي راحت‌تر خواهد بود. آسانا و پراناياما در حقيقت همان نظم هستند و كامبهاكا يك نوع خودكنترلي است. در حالت پادماسانا براي 15 دقيقعه بنشينيد، اين يك خودنظمي است. چرا شما با ذهن خود مي‌جنگيد؟ شما قدرت جنگيدن با ذهن خود را نداريد و اگر با افكار خود بجنگيد، در حقيقت عليه خود مي‌جنگيد.

قیمت محصول:

120,000 تومان


نظرات شما