يوگانيدرا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يوگا نيدراي ساتياناندا تكنيكي ساده و عميق است كه سوامي ساتياناندا ساراسواتي آن را با اقتباس از روش كهن تانترايي نياسا ابداع كرده است. اين كتاب تئوري يوگانيدرا را د رهر دو چهارچوب يوگايي و علمي شرح مي‌دهد و كاربردهاي گوناگون اين تكنيك را براي آرميدگي عميقء مديريت و درمان استرسء ارتقاي فرايند يادگيري در حيطه آموزشء هماهنگي در ناهشيار عميق و بيدار كردن توان نهفته درونيء و نيز همچون يك تكنيك مراقبه در اختيار شما قرار مي‌دهد. يك بخش پژوهش در يوگانيدرا و فرايندهاي مغزي مربوط به آن در پايان كتاب آمده است. اين تكنيك روشمند القاي آرميدگي كامل ذهنيء هيجاني و فيزيكي براي همه مناسب است. تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي ذهن نيمه هشيار با عبارت تاكيدي و تلقين در روانشناسي امروزي بر پايه اين روش كهن تانترايي است.

قیمت محصول:

110,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: