روانشناسي و كيمياگري


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روانشناسي و كيمياگري يكي از معتبرترين آثار يونگ است. در مقدمه كتاب،‌ يونگ چنين مي‌گويد: (در مطالعه حاضر، كه در زمينه كيمياگري است، نمونه خاصي از شكل‌گيري نماد را كه در طول هفده قرن گسترش يافته، برگرفته‌ام و در بوته آزمايش دقيق قرار داده‌ام و در عين حال آن را به سلسله روياهايي مرتبط ساخته‌ام كه يك اروپايي متجدد بدون نظارت مستقيم من و بدون اطلاع از معناي احتمالي نمادها كه در روياها ظاهر مي‌شوند، يادداشت كرده است. با چنين مطالعه دقيق (و وسيعي) است كه امكان نظريه وجود ناخودآگاه جمعي ـ فعاليتي در دوران انسان كه به رشد معنوي هر فرد انساني كمك مي‌كند ـ از لحاظ علمي ثابت شود. كتاب حاضر حاوي 238 تصوير است كه عمدتا از كتاب‌ها و نسخ خطي مربوط به كيمياگري برگرفته شده است. بيشتر اين كتاب‌ها در كتابخانه شخصي يونگ موجود بود. «آن دسته از خوانندگان روانشناسي و كمياگري كه معتقدند كيمياگري رايج در قرون ميانه و ابتداي قرون معاصر صرفا كوششي عبث در تبديل فلزات پست به طلا يا حداكثر يك زمينه‌سازي ناقص و خام براي علم شيمي بوده است، با نوعي شگفتي عظيم و احتمالا گيج‌كننده مواجه خواهند شد. اما حتي اغلب كساني كه با تاريخ اوليه علوم و اهميت كيمياگري در آن كم و بيش آشنايي دارند نيز به طور قطع تصور چنين تلويحات روان‌شناختي را هم نكرده‌اند، تلويحاتي كه دست كم به اندازه خود كيمياگري جذاب و فريبنده‌اند.»

12,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما