روانشناسي در كار و سازمان‌ها (مجموعه مدير مدرن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب در مورد بعدهاي مختلف روانشناسي در زمينه‌هاي كار و سازماني صحبت مي‌كند و ديگر فرد را تنها مورد بررسي قرار نمي‌دهد بلكه رفتار او را در سيستم‌هايي كه در آن تاثيرگذار است مورد مطالعه قرار مي‌دهد. سيستم‌هايي كه در آن تاثيرگذار است مورد مطالعه قرار مي‌دهد. محل كار جايگاهي پر استرس و فشار براي فرد ايجاد مي‌كند و از سويي موجب شكوفايي فرد مي‌شود. اين دوگانگي باعث مي‌شود در مورد جايگاه فرد در سازمان تجديد نظر كنيم و روش‌هاي مشاهده و مداخله روانشناسي در سازمان ها را بررسي كنيم.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: