روانشناسي رشد جلد 1 (ويراست ششم 2014 از لقاح تا كودكي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب كه به روان‌شناسي رشد از لقاح تا كودكي اختصاص دارد، با فصل مقدماتي و شرحي دربارة تاريخچة اين رشته، نظريه‌هاي جديد و راهبردهاي پژوهشي شروع مي‌شود. بعد از آن دو فصل به مبناي رشد اختصاص يافته است. فصل 2 زمينه‌هاي زيستي و محيطي را به صورت يك واحد تركيب مي‌كند و دربارة اين عوامل تأثيرگذار چند وجهي بر رشد، بحث مي‌كند. فصل 3 به رشد پيش از تولد، تولد و نوزادي اختصاص يافته است. دانشجويان با آگاهي از اين مبنا، آماده مي‌شوند تا به هفت دورة سنيِ اساسي نگاه دقيقي بيندازند: نوباوگي و نوپايي، اوايل كودكي و اواسط كودكي در جلد اول و نوجواني، اوايل بزرگسالي، اواسط بزرگسالي و اواخر بزرگسالي در جلد دوم كه با فصلي دربارة مرگ مردن و داغديدگي خاتمه مي‌يابد.

270,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما