روانشناسي كودك


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اگر كودك به خودي خود داراي اهميت زيادي است، بايد اين نكته را افزود كه به همان ميزان يا حتي بيش از آن كه كودك جلوه‌اي از بزرگسالي باشد، بزرگسالي جلوه‌ كودكي است. زيرا اگر بزرگسال با وسايل متعدد انتقال‌هاي اجتماعي، كودك را آموزش مي‌دهد، هر بزرگسال، زندگي را با كودكي آغاز كرده و اين امر از دوران قبل از تاريخ تا كنون بر اين منوال استمرار داشته است. روانشناسي كودك، در برگيرنده خطوط اصلي نظرياتي است كه پياژه در حوزه روانشناسي كودك عرضه كرده است و به همين دليل كتاب بسيار مختصر و فشرده است. از اين رو، مترجم كوشيده است در پيش‌گفتار خود تعريفي مقدماتي از مفاهيم و اصطلاحات پياژه فراهم آورده و خواننده را براي آسان‌تر خواندن كتاب آماده‌سازد و نيز برخي توضيحات ضروري را در متن كتاب به شكل زيرنويس آورده است.

58,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما