تصويرسازي ذهني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب يكي از آثار برجسته دربارة شيوه‌هاي تصويرسازي ذهني و راهنمايي عملي و گام به گام هم دربارة جنبه‌هاي رفتاري و هم دربارة جنبه‌هاي خلاقيتي تصويرسازي ذهني است. تصويرسازي ذهني رشته‌اي است در حال رشد، و اين اثر، آموزه‌اي قابل قبول در روند درمان تصويرسازي ذهني به شمار مي‌رود.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما