روانشناسي محيط


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با توجه به گستردگي قلمرو «روان‌شناسي محيط» كه دامنه وسيعي از موضوعات مانند مديريت منابع، جهت‌يابي در محيط‌هاي پرازدحام، تأثير منابع مختلف ايجاد استرس بر سلامت جسم و روان انسان‌ها، پردازش اطلاعات، قلمرو و بوم‌پايي، محيط‌هاي مسكوني، محيط‌هاي آموزشي، محيط‌هاي كار و استراحت را در بر مي‌گيرد، اين رشته با بسياري ديگر از رشته‌هاي علوم مانند جامعه‌شناسي، بهداشت محيط، محيط زيست، معماري و شهرسازي، راه و ساختمان و هنر، مرتبط است. ... كتاب روان‌شناسي محيط در فصول سيزده‌گانه خود به ماهيت و تاريخچه «روان‌شناسي محيط»، ادراك و شناخت محيطي، نگرش‌هاي محيطي، نظريه‌هاي مربوط به رابطه بين محيط و رفتار، استرس‌هاي محيطي و راه‌هاي مواجهه با آن‌ها، ازدحام و فضاي شخصي و آثار روان‌شناختي و فيزيولوژيايي آن‌ها، قلمرو و بوم‌پايي، محيط‌هاي طبيعي مسكوني آموزشي كار و استراحت، و ايجاد تغيير در رفتار به منظور حفظ محيط مي‌پردازد.

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما