روانشناسي كمال (الگو‌هاي شخصيت سالم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همة ما از استعدادهاي عظيم و كشف نشده براي كمال و دگرگوني، از توانايي يافتن معنايي ژرف‌تر و دست‌يافتن به توفيق بيشتر در زندگي بهره‌منديم. دكتر «دوآن شولتس» ديدگاه‌هاي هفت تن از بزرگترين روان‌شناسان و روان‌پزشكان (آلپورت، راجرز، فروم، مزلو، يونگ، فرانكل، پرلز) را دربارة روان سالم در اين كتاب عرضه كرده است. هر هفت ديدگاه برآنند كه آدمي مي‌تواند از مرز بهنجاري فرا رود و به گنجينة استعداد، خلاقيت، نيرو و انگيزش پنهان دست يازد.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما