بازاريابي عصبي كنكاش در مغز مصرف‌كننده


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بازاريابي عصب‌پايه كه در ايران به بازاريابي عصبي مشهور است مي‌تواند به كشف آنچه توجه مشتريان را جلب مي‌كند، آنچه هيجان‌ها و عواطفشان را درگير مي‌كند و آنچه نمي‌كند، و آنچه به خاطر مي‌آورند و چگونه به خاطر مي‌آورند، كمك شاياني مي‌كند. در حقيقت بزرگ‌ترين كمك بازاريابي عصب پايه به (رفتار مصرف‌كننده) درك درست رفتار او است.

65,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما