كارآفريني شركتي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خوشبختانه، جمع‌آوري اطلاعات در خصوص موضوع كارآفريني شركتي با سرعت‌ روز‌افزوني در حال تحقق است و بسياري از مولفه‌هاي حياتي (عناصر ضروري) جهت ايجاد و درك ساختاري بنيادين و نظري در كارآفريني شركتي، مي‌توانند به سهولت در ادبيات موجود تعيين گردند. اين نوشتار فرآيند كارآفريني شركتي را مورد بررسي قرار داده و جنبه‌هاي گوناگوني را كه پژوهش‌ها در طول 2 دهه گذشته بررسي كرده‌اند، شرح مي‌دهد. هم‌چنين با انجام يك تحقيق تجربي و مفهومي، مولفه‌هاي متعددي از مدل را اثبات مي‌كند و راهبرد كارآفريني شركتي را كه از طريق مدل نشان داده شده، تشريح مي‌كند.

5,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما