روانشناسي عمومي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب براي استفادة دانشجويان رشتة روان‌شناسي تأليف شده و داراي عناوين زير مي‌باشد: تكامل روان‌شناسي، پژوهش در روان‌شناسي، مبناي زيستي رفتار، احساس و ادراك، تغييرات در هشياري، يادگيري، حافظة انسان، هوش و روان‌آزمايي، انگيزش و هيجان، رشد انسان در گسترة عمر، شخصيت: نظريه- پژوهش- و ارزيابي، استرس مقابله و سلامتي، اختلال‌هاي رواني، درمان اختلال‌هاي رواني، رفتاراجتماعي.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما