فيزيولوژي عمومي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كوچك‌ترين واحد دستگاه عصبي ما سلول عصبي نام دارد. تعداد كل سلول‌هاي عصبي ما تخمين زده مي‌شود ولي جالب آن است كه با اين همه سلول عصبي، هيچ دو سلولي را پيدا نمي‌كنيم كه دقيقا شبيه هم باشند. با اين حال همه‌ي آنها حداقل از سه قسمت اصلي تشكيل يافته‌اند: از جسم سلولي، شاخه‌هاي كوتاهي به نام دندريت‌ها منشعب مي‌شود و آكسون هم زائده‌اي بلند و باريك است كه پيام‌ها را به ساير نرون‌ها (يا به عضلات و غدد) انتقال مي‌دهد.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما