روانشناسي جنايي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از بزرگترين مشكلات بررسي رفتار جنايي اين است كه هرگونه كوشش براي درك ‌آن نيازمند شناخت گستره وسيعي از شاخه‌هاي علمي است. توجه روانشناسان به جرم و قانون از بدو استقرار روانشناسي به عنوان يك شاخه تجربي آغاز شد. در سه دهه اخير، توجه روانشناسان نسبت به نظام قانوني از سر گرفته شده است. اما روانشناسي تنها به مجرمان، شهود يا رغبت روانشناختي مقامات قضايي توجه نمي‌كند بلكه از مجموعه‌هاي حقوقي به عنوان زمينه‌اي مساعد براي آزمون نظريه‌ها در باب مسائلي مانند بازشناسي و حافظه، فرآيند تصميم و ... سود مي‌جويد.

قیمت محصول:

6,300 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما