روانشناسي جنايي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب شامل دو بخش است. بخش اول كليات است كه شامل تعريف روان‌شناسي جنايي و فايدة آن، تبيين زيست‌شناختي و روان‌شناختي و جامعه‌شناختي رفتار جنايي و جرم‌شناسي مي‌گردد و بخش دوم به مطالعات موردي، تجزيه و تحليل سه نفر از جانيان معروف اختصاص يافته است.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما