روانشناسي رابطه‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نگاه روانشناسانه به چگونگي روابط انسان‌ها از جهات مختلف حائز اهميت مي‌باشد. بخش قابل توجهي از ويژگي‌هاي اخلاقي و رشد و تحول شخصيت كوچك‌ترها و بزرگ‌ترها حاصلي از نحوه ارتباط و روابط في‌مابين است. هر قدر روابط اشخاص صادقانه‌تر و محترمانه‌تر و كريمانه‌تر و سازنده‌تر و تعالي‌بخش باشد، زمينه بهداشت روان و سلامت فكر و رضامندي و آرامش خاطرشان فراهم مي‌گردد. بديهي است برقراري حفظ و استمرار روابط خوشايند و هدايت‌گر بين اعضاي خانواده، اين كانون هميشه مقدس، از بيش‌ترين اهميت برخوردار است.

قیمت محصول:

5,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما