روانشناسي باليني (ديدگاه جهاني) 2018


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اكثر كتاب‌هاي روانشناسي باليني موجود، براي مخاطبان اروپايي يا آمريكايي انگليسي زبان نوشته شده و براي كشورهاي ديگر ترجمه شدهاند. كتاب درسي كه ديدگاه جهاني رشته روانشناسي باليني را اختيار كند، وجود ندارد. اين كتاب، تلاشي براي پر كردن اين شكاف است. اين كتاب كه توسط متخصصان از سراسر دنيا نوشته شده است، از نظر گستره و عمق، منحصربه فرد است.

قیمت محصول:

61,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: