راهكارهاي مقابله با ناكامي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

انسان‌ها زماني به قدرت واقعي خويش پي مي‌برند كه در موقعيت شكست يا پيروزي قرار گيرند. شخص مسئوليت‌پذير با انتخاب آگاهانه تصميمات ارزشمندي مي گيرد كه اغلب منجر به موفقيت مي‌شود اما بايد بدانيم ناكامي نيز بخشي از زندگي است. آنچه اهميت دارد اين است كه در مواجهه با مسائل گوناگون زندگي، شخصيتي بازنده نداشته باشيم.

قیمت محصول:

20,000 تومان


نظرات شما: