روانشناسي اجتماعي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

علم درك و تبين چگونگي نفوذپذيزي افكار، احساسات و رفتارهاي افراد از حضور واقعي، خيالي يا ضمني ديگران، موضوع مطالعه روانشناسي اجتماعي مي‌باشد. همچنين اين موضوع يادآوري مي‌كند كه نفوذ اجتماعي مي‌تواند از طرف اشخاص غايب يا حتي اشخاصي كه وجود خارجي ندارند باشد، مثلا كافي است باور كنيم كه رستم، اميركبير چنين و چنان عمل مي‌كردند تا رفتارهايي شبيه به رفتارهاي آنها اتخاذ كنيم. در واقع روانشناسي اجتماعي، رفتارهاي اجتماعي را مطالعه مي‌كند.

قیمت محصول:

74,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما