روانشناسي خانواده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خانواده يكي از نهادهاي اصلي جامعه مي‌باشد كه تشكيل آن مبتني بر پيوند زناشويي است. خانواده به عنوان اولين كانوني كه فرد در آن قرار مي‌گيرد داراي اهميت ويژه است چرا كه اولين تاثيرات محيطي را در آن دريافت مي‌كند؛ بنابراين خانواده پايه‌گذار بخش مهمي از سرنوشت انسان است و در سبك زندگي و حتي خط‌ مشي زندگي آينده فرد نقش مهم ايفا مي‌كند.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: