دارودرماني بيماري‌هاي اعصاب و روان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب دارودرماني بيماري‌هاي اعصاب و روان در دو بخش تدوين شده است. در بخش اول به معرفي تفضيلي داروهاي مورد استفاده در درمان بيماري‌هاي اعصاب و روان پرداخته شده است. نكته قابل توجه در اين بخش از كتاب مقايسه داروهاي هر دسته از نظر اثربخشي، عوارض و تداخلات بوده و در ضمن معرفي داروهاي جديد به معرفي اشكال دارويي در ايران نيز پرداخته مي‌شود. در بخش دوم كتاب به درمان‌شناسي بيماري‌هاي رايج اعصاب و روان پرداخته شده است. مشخصه عمده اين بخش از كتاب مقايسه اثربخشي درمان‌هاي مختلف و انتخاب درمان بر اساس آخرين راهنماهاي معتبر دنيا مي‌باشد. سعي شده است از نسخ دارويي واقعي در اين بخش از كتاب استفاده شود و نكات مورد نياز در قالب نسخه ارائه گردد.

145,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما