ثروتمندترين مرد بابل


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آينده همچون مسيري روبه‌رو دست‌ها پيش روي شما قرار دارد ودر طول اين مسير آرزوهايي قرار گرفته كه خواستار تحقق بخشيدن به آن‌ها هستيد. آرزوهايي كه مي‌خواهيد برآورده شود. براي تحقق خواسته‌هاي خود بايد در زمينه مالي موفق شويد. سعي كنيد اصول مندرج در اين كتاب را به كار بگيريد تا داشتن كيف پول خالي به سوي زندگي شادمانه‌اي با كيفي پر از پول قدم برداريد.

قیمت محصول:

29,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما