گروه‌درمانگري شناختي رفتاري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شناخت - رفتاردرمانگري رويكردي است كه استفاده از آن براي درمان گروه وسيعي از اختلال‌هاي رواني مورد توجه و حمايت نظري و تجربي فراواني قرار گرفته است. در اين رويكرد بر شناسايي باورهاي نادرست، منفي و غيرمنطقي تاثيرگذار بر عواطف و رفتارهاي بيماران و اصلاح اين باورهاي زيربنايي با استفاده از فنون شناختي و رفتاري تاكيد مي‌شود. شناخت - رفتاردرمانگري را مي‌توان هم در موقعيت‌هاي درمان فردي و هم در موقعيت‌هاي درمان گروهي به كار گرفت و به نتايج خوبي دست يافت.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: