گروه‌درماني (تكاليف گروه‌درماني شناختي‌ رفتاري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر چه همه روش‌هاي درماني بر اهميت انجام تكاليف درماني به طرق مختلف تاكيد كرده‌اند،‌ اكثر آنان توصيه كردن تكاليف را به عنوان وسيله‌اي براي تسهيل تغيير ضروري مي‌دانند. در واقع، تكليف‌ ـ دهي احتمالا يكي از مواد تشكيل‌دهنده اصلي به منظور تحكيم تغييرات در روان‌درماني است. اين موضوع به احتمال زياد، به دليل اين حقيقت است كه بخش قابل توجهي از تغيير به دنبال ترك دفتر درمانگر، در مراجع رخ مي‌دهند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: