چگونه مغناطيس پول شويم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب شامل 3 بخش است. بخش اول، تئوري جذب پول را توضيح مي‌دهد و وضعيت مالي فعلي شما بررسي مي‌شود. بخش دوم و سوم، مسير دو مرحله‌اي تبديل شدن به مغناطيس پول را بيان مي‌كند. مرحله اول نشان مي‌دهد چگونه مي‌توانيم خيلي سريع پول را به زندگي خود جذب كنيم. مرحله دوم تبديل به مغناطيس پول را بيان مي‌كند چگونه مي‌توانيم مغناطيس پول باقي بمانيم و جريان مداومي از پول را به سوي خود جذب كنيم و در فراواني و وفور زندگي كنيم.

قیمت محصول:

29,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: