چگونه سلامت عاطفي داشته باشيم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خوشبختي براي هر كس معناي متفاوتي دارد. نويسنده كتاب به جاي اينكه ما را به جستجوي خوشبختي بفرستد، تشويق‌مان مي‌كند كه سلامت عاطفي‌مان را ارتقا دهيم. او براي سلامت عاطفي ويژگي‌هايي بيان مي‌كند و شيوه‌هايي براي رشد هر ويژگي ارائه مي‌دهد. اين كتاب به ما كمك مي‌كند كه تاثير فشارهاي عاطفي بر زندگي روزمره‌مان را بشناسيم و دريابيم چگونه بر الگوهاي ناكارآمد غلبه كنيم و با آگاهي بيش‌تر رويكرد جديدي به زندگي پيدا كنيم.

قیمت محصول:

49,000 تومان


نظرات شما: