چگونه بين كار و خانواده توازن ايجاد كنيم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زماني كه مردم راجع به روش موفقيت‌آميز ايجاد توازن ميان كار و خانواده صحبت به ميان مي‌آورند، ساده‌ترين راه‌حل انجام يك عمل معجزه‌آسا يا انجام كل فعاليت‌ها به صورت همزمان است. اما آيا اين تعريف ما از توازن است، به نظر مي‌رسد انسان‌ها زماني به توازن واقعي دست مي‌يابندكه به روش دلخواه‌شان زندگي كنند و هنگامي از زندگي خود احساس رضايت مي‌كنند كه همواره در محوريت باشند. هر كدام از ما تركيب منحصر به فردي از احساسات ، افكار، عقايد، توانايي‌ها، خاطرات و خواسته‌هاست. آنچه يكي از ما را به تعادل مي رساند لزوما ديگران را به تعادل نخواهد رساند. اگر شما نيز ميخواهيد توازني موفقيت‌آميز در زندگي كاري و زندگي شخصي خود ايجاد كنيد عواملي همچون انگيزه، شناخت، اميد، استواري و ديگر سرمايه‌هاي شخصي توانايي حفظ توازن در زندگي شما را دارند به شرطي كه آنها را به رسميت بشناسيد.

قیمت محصول:

3,800 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: