چگونه بخواهيد چگونه برسيد (مباحثه 2 استاد افسانه‌اي موفقيت شخصي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب الهام‌بخش و پر عظمت، كه بر اساس نشستي در آناهيم كاليفرنياست، دكتر وين داير و استر هيكس با خرد جمعي، كه به نام آبراهام شناخته مي‌شود، دور هم نشسته‌اند. وين، همه سوالاتي را مي‌پرسد كه در بيش از چهل سال تعليم ديگران، درباره آشتي با خود و كشف خود، اندوخته؛ و آبراهام جواب‌هايي مي‌دهد كه همه ما بايد بشنويم...

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: