چگونه با كودك تنبل رفتار كنيم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين مجموعه باهمكاري جمعي از استادان و مشاوران نوشته شده كه با پشتوانه‌ي علمي و پژوهشي خود كوشيده‌اند در زمينه مسايل و مشكلات رايج خانواده‌ها، ساده بنويسند، ساده توضيح دهند و راه‌كار هاي نو مي طلبد، امروز تنها با تجربه مادربزرگ‌ها نمي‌توان موفق بود. هدف اين مجموعه رساتر شدن صداي مشاوران و متخصصان در گوش همه آناني است كه به دنبال يافتن پاسخي درست براي سوال‌هاي خود جستجو را آغاز كرده‌اند. در اين كتاب مباحث زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 1- به نياز اجتماعي امروز ما براي دريافت دانستني‌هاي بيشتر به صورت گويا جواب مي‌گويد. 2- با طرح سوالاتي در چهارچوب خودآزمايي زمينه‌اي را براي تعمق و فكر كردن ارائه مي‌دهد. 3- درك مطالب و ايجاد الگوسازي را خواننده، با بكاربردن مثال‌‌هاي نزديك به زندگي روشن و حتي آسان نموده است.

قیمت محصول:

800 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: