چگونه با كودكان صحبت كنيم تا گوش دهند و چگونه گوش دهيم تا كودكان صحبت كنند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ادل فبر و الين مازليش تكنيك‌هاي جديد و شيريني براي مشكلات روزمره‌اي كه والدين با آن مواجه مي‌شوند، دارند. آن‌ها بهترين تفكرات روانشناسي را با دانش عملي تركيب مي‌كنند تا به شما كمك كنند. اين ايده‌ها را امروز در خانه خود عملي كنيد. مهم نيست كه چقدر سخت تلاش مي‌كنيم تا احساسات كودكان‌مان را درك كنيم و حس همكاريشان را تقويت كنيم. زماني فرا خواهد رسيد كه اتفاقي مي‌افتد و ما تمام كارها را درست انجام داده‌ايم و حرف‌هاي درستي زديم اما چيزي پيش نمي‌رود. دير يا زود همه والدين با اين سوال مواجه مي‌شوند كه تنبيه كنند يا نه. هر وقت اين سوال در گروهي مطرح مي‌شود من معمولا از آن‌ها مي‌پرسم چرا. چرا تنبيه مي‌كنيم. در اينجا چند جواب آمده است كه والدين گفته‌اند. اگر آن‌ها را تنبيه نكنيم هر غلطي دلشان بخواهد، مي‌كنند.اگر فرزندم را تنبيه نكنم، از كجا مي‌فهمد كه چه كاري نادرست است و دوباره آن راتكرار نكند. من فرزندم را تنبيه مي‌كنم چون اين تنها چيزي است كه او مي‌فهمد.

قیمت محصول:

7,500 تومان
اضافه به سبد

کالاهای مرتبط