چگونه از تنهايي لذت ببريم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چرا در زمانه‌اي كه به استقلال، آزادي شخصي و فردگرايي بها داده مي‌شود، هنگامي كه مي‌خواهيم تنها باشيم عده‌اي فكر مي‌كنند اجتماع‌‌گريز يا حتي گوشه‌گير هستيم؟ نويسنده كتاب پيشينه نگرش مردم را به موضوع تنهايي بررسي مي‌كند. او با ارائه راهكارهايي كمك مي‌كند تا ترس‌مان از تنهاييي بريزد و تشويق‌مان مي‌كند كه دريابيم وقت‌گذاشتن براي خودمان چه فوايد و منافعي دارد. شايد باعث شود كه استعدادها و توانايي‌هامان را بهتر كشف كنيم و زندگي پربارتري داشته باشيم.

قیمت محصول:

52,000 تومان


نظرات شما: