چهره جديد شخصيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب با گونه شخصيتي خود آشنا مي‌شويد و از تاثير آن بر شش زمينه مهم زندگي يعني روابط عاطفي و زناشويي، كار، تصوير ذهني، زندگي احساسي، خويشتن‌داري، تكانشها و اميال و سليقه و نيز برداشت از حقيق و معنويت مطلع مي‌گرديد.

قیمت محصول:

110,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: