چك ليست مديران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر سرپرستي گروهي را به عهده داريد اعم از اينكه تازه به اين شغل منصوب شده و يا تجربه طولاني داريد، به اين كتاب نيازمنديد زيرا در انجام بهينه كار به شما كمك مي‌كند. اين كتاب تمام زمينه‌هاي كليدي مسئوليت‌هاي يك مدير را در بر مي‌گيرد كه به چهار بخش اصلي تقسم مي‌شود: شناخت شغل و انجام آن، شناخت گروه و اداره آن، شناخت سازمان و چگونگي رفتار در آن، آينده كاري خودتان. كار با چك ليست‌هاي اين كتاب بدين معني نيست كه كتاب را از اول تا آخر بخوانيد بلكه بايد هنگام رو به رو شدن با مسئله‌اي، چك ليست‌هاي مربوط به آن را مرور كنيد و در اين صورت متوجه خواهيد شد كه به موقع كمك مناسب را دريافت كرده‌ايد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: